My Blog

26 June 2019
Saba Dunya
Kepak sayap di atas semburan air sungai Citalaga, terbang kesana ke mari tertata sempurna  ...
20 May 2018
Saba Dunya
Nun Gusti Nu Maha Suci, Gusti Nu Maha Kawasa,sareng Maha Uninga kana sagala perkawis,ieu abdi mahluk Gusti anu laip tur hina,rumaos taya ka gaduh,henteu pinter henteu bodo-bodo acan,anging Gusti Nu Kagungan. Jisim abdi mahluk Gusti, rumaos bodo ...
07 April 2018
Saba Dunya
Berjalan sepanjang masa kita kita berjumpa Jujubes lemon drops tart lollipop brownie Cupcake Ipsum, 2015Lollipop marzipan apple pie oat cake sweet roll carrot cake toffee dessert marzipan. Gummi bears jelly-o liquorice lollipop chocolate bar.&n...
01 April 2018
Saba Dunya
Ari balik ngaligincing ari mulang ngalongkewang, hate asa honcewang da ngarasa umur geus tunggang gunung, mun balik ayeuna can rebo ku babawaan.  Mung urang mah untung pisan, kagungan anu Maha Agung anu Jempar Pangampura.  Anu teu pisan-pis...

MyBlog

Blog ini dirancang untuk saling berbagi inspirasi semoga bermanfaat. Artikel yang berasal dari pengalaman berharga untuk mengingatkan anak cucu, bahwa perjalanan pulang menuju Sang Pencipta penuh perjuangan.
Recent News

Manfaat Mentimun bagi Kesehatan

Kepak sayap di atas semburan air sungai Citalaga, terbang kesana ke mari tertata sempurna 
Mentimun

Continue reading

Nun Gusti Nu Maha Suci, Gusti Nu Maha Kawasa,

sareng Maha Uninga kana sagala perkawis,

ieu abdi mahluk Gusti anu laip tur hina,

rumaos taya ka gaduh,

henteu pinter henteu bodo-bodo acan,

anging Gusti Nu Kagungan.

 

Jisim abdi mahluk Gusti, rumaos bodo taya kateran, anging Gusti nuuninga.

Nun Gusti Nu Maha Agung,

mugi Gusti ngahapunteun kana kelepatan abdi, sumawona perdosaan, dosa alit dosa ageung, anging Gusti Nu Uninga.

Nyangggakeun sadaya-daya jisim abdi mahluk Gusti seueur pisan kahilapan, ngareumpak larangan Gusti nu dihaja sareng nu teu dihaja,

abdi Gusti seja ampun, moal ngalakonan deui, moal ngalanggar anu teu dipikarido ku Gusti.

 

Nun Gusti Nu welas Asih,

mugi Gusti ngahapunten ka jisim abdi,

sareng mugi Gusti maparinan kakiatan ka jisim abdi, sareng mugi-mugi jisim abdi tiasa ngajalankeun ieu perjalanan Gusti ALLAH anu sua,

Amin, yaa Robbal Aa'lamiin.

We have 69 guests and no members online