Blog kami

20 May 2018
Saba Dunya
Nun Gusti Nu Maha Suci, Gusti Nu Maha Kawasa,sareng Maha Uninga kana sagala perkawis,ieu abdi mahluk Gusti anu laip tur hina,rumaos taya ka gaduh,henteu pinter henteu bodo-bodo acan,anging Gusti Nu Kagungan. Jisim abdi mahluk Gusti, rumaos bodo ...
07 April 2018
Saba Dunya
Berjalan sepanjang masa kita kita berjumpa Jujubes lemon drops tart lollipop brownie Cupcake Ipsum, 2015Lollipop marzipan apple pie oat cake sweet roll carrot cake toffee dessert marzipan. Gummi bears jelly-o liquorice lollipop chocolate bar.&n...
01 April 2018
Saba Dunya
Ari balik ngaligincing ari mulang ngalongkewang, hate asa honcewang da ngarasa umur geus tunggang gunung, mun balik ayeuna can rebo ku babawaan.  Mung urang mah untung pisan, kagungan anu Maha Agung anu Jempar Pangampura.  Anu teu pisan-pis...
12 January 2018
TUNGGUL RAHAYU

Jalan membentang sangat panjang. Harapan demi harapan kupampang di dalam angan.  Entah bagaimana jika aku pulang tanpa bekal. 

Kalender Kegiatan

December
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0